Úvod

Cieľ naše ciele

Cieľom spoločnosti PRODUCT FEED v roku 2013 je vybudovať etickú, prosperujúcu a expandujúcu spoločnosť, ktorá podniká v oblasti poľnohospodárskej produkcie.

Účel

Účelom spoločnosti PRODUCT FEED je podpora pestovateľov a chovateľov takými produktami, ktoré podporujú súlad rastlinnej a živočíšnej výroby.

Produkt

Konečným hodnotným produktom spoločnosti PRODUCT FEED sú produkty a služby, ktoré zabezpečujú pestovateľom a chovateľom trvalo udržateľnú kvalitu ich produkcie.

farmatan chov