Svetový deň hospodárskych zvierat

Pripomíname si 2. október ako Svetový deň hospodárskych zvierat, pretože naša práca je hlavne o nich

svetovy den zvierat

Svetový deň hospodárskych zvierat – Svetový deň hospodárskych zvierat bol vyhlásený medzinárodným fórom ochranárskych organizácií v roku 1982. Každoročne si pripomíname, že na našej planéte žije 21 miliárd hospodárskych zvierat chovaných pre naše potreby. Podstatou tohto dňa je zvýšenie kontroly chovu hospodárskych zvierat, aby boli zabezpečené ich etologické potreby.