MMSil

Zmes mikroorganizmov a enzýmov, ktoré umožňujú aplikovať technológiu kontrolovanej fermentácie

MM SIL

MM SIL

Máte tých správnych pomocníkov vo vašej siláži a senáži?

MM SIL podporuje udržateľný život prospešných mikroorganizmov v súlade s cieľmi zachovania živín z vlastnej produkcie krmovín.

MM SIL pozostáva z kombinácie piatich kmeňov homofermentatívnych mikroorganizmov a enzýmov. Silážovanie (senážovanie) alebo siláž (senáž) je spôsob konzervácie zelených krmovín anaeróbnymi baktériami mliečneho kvasenia. Produktom je siláž alebo senáž.

Ako to funguje?

Mikroorganizmy boli vyselektované z prírody s cieľom rýchlej a účinnej produkcie prospešných kyselín. Enzýmy pomáhajú mikroorganizmom dosiahnuť vysokú rýchlosť riadenia smeru a kontroly fermentácie.

MM SIL

Cieľ výrobku:

Využiť užitočnosť organizmov, ktorá je určená schopnosťou kontrolovať prostredie alebo podporovať organizmy,
ktoré kontrolujú prostredie.

Prečo je vhodné zvoliť MM SIL?

  • umožňuje riadenú fermentáciu smerom k hodnotnej a zdravej siláži
  • fermentácia je naozaj riadená a dobre zorganizovaná
  • všetky činitele spolupracujú a pôsobia jednotným smerom
  • zlepšuje fermentáciu
  • zvyšuje stráviteľnosť
  • zvyšuje príjem sušiny
  • zlepšuje produkčnú účinnosť siláže

MM SIL

Návod na použitie:

MM SIL (balenie 200 gramov) rozpustiť v 2 až 5 litroch teplej vody a rozriediť podľa typu aplikátora tak, aby jeden sáčok vystačil na 30 ton senáže alebo 80 ton kukuričnej siláže.
Dávkovacím zariadením aplikujte roztok do čerstvej silážovej hmoty kukuričnej, lucerkovej, alebo trávnej rezanky.


Viac podrobností o produkte, o jeho priaznivej cene, zložení a úspešných použitiach žiadajte na emailovej adrese:productfeed@productfeed.sk, alebo na tel. č.:0915 986 394,0905 664 392