MMSil Fairguard

Hľadáte pomocníkov do extrémnych podmienok vo vašej siláži a senáži?

MMSil Fairguard

MM SIL Fairguard

Zmes mikroorganizmov, enzýmov a potravinárskych stabilizátorov, ktoré umožňujú aplikovať technológiu riadenej fermentácie

MMSil Farguard je zložený z mikroorganizmov, enzýmov a chemických stabilizátorov pre zaručenie najvyššej efektivity a kvality siláže/senáže. Silážovanie (senážovanie) alebo siláž (senáž) je spôsob konzervácie zelených krmovín anaeróbnymi baktériami mliečneho kvasenia. Produktom je siláž alebo senáž.

Ako to funguje?

Mikroorganizmy boli vyselektované z prírody s rovnakým cieľom rýchlej a účinnej produkcie kyseliny mliečnej. Enzýmy pomáhajú mikroorganizmom dosiahnuť vysokú rýchlosť riadenia smeru a kontroly fermentácie. Soli organických potravinárskych kyselín zabránia druhotnej fermentácii, rastu plesní a v kombinácii s homoferment. baktériami zabránia nežiaducej proteolýže a maslovému kvaseniu.

Cieľ výrobku

Užitočnosť organizmov je určená ich schopnosťou kontrolovať prostredie alebo podporovať organizmy, ktoré kontrolujú prostredie.
silaz senaz

Návod na použitie:

Použite vodorozpustný MMSil Fairguard v množstve 100-150g na tonu silážovanej hmoty po rozpustení vo vode sa aplikuje 2 litre na tonu (pri vyššej sušine sa aplikuje 150 – max. 200g na tonu a zvýši sa aplikácia až na 3 až 4 litre na tonu).

Prečo je vhodné zaradiť MMSil Farguard?

  • je vhodný pri vysokých sušinách konzervovania
  • zabraňuje prehrievaniu siláže a zvyšuje stabilitu
  • zabraňuje znehodnoteniu a rozkladu živín počas fermentácie
  • chráni pred rastom plesní
  • účinný v kombinácií pri nízkych sušinách a pri náhlom zhoršení počasia.

silaz senazAké je zloženie MMSil Fairguard?

Kombinácia 5-tich kmeňov výhradne homofermentatívnych mikroorganizmov (Lactobacilus plantarum 2x, Pediococcus acidilactici, Enterococcus faecium, Lactococcus lactis) a 4-och enzýmov ( amyláza, xylanáza, hemiceluláza, celuláza) a 2-ch potravinárskych stabilizátorov (Benzoan sodný, Sorban draselný).


Viac podrobností o produkte, o jeho priaznivej cene, zložení a úspešných použitiach žiadajte na emailovej adrese:productfeed@productfeed.sk, alebo na tel. č.:0915 986 394,0905 664 392