HumitoxiSorb

  • Chcete vhodne detoxikovať a chrániť vaše chovy a stáda?
  • Chováte zvieratá v poškodenom životnom prostredí?
  • Ohrozujú ich toxíny, ťažké kovy, zvyšky liečiv a pesticídov v prostredí?
  • Chýba vašim stádam vitalita?

Predstavujeme vám náš produkt z radu humínových kyselín HumitoxiSorb

HumitoxiSorb
Poškodené štruktúry nervového systému majú svojho záchrancu – HumitoxiSorb

Príroda poskytuje efektívne a nenákladné riešenie pre detoxikáciu, regeneráciu a obnovu nervového systému – synapsií celého živého oragnizmu. Ťazké kovy, toxické látky, pozostatky liečiv a pesticídov nemusia naďalej ovplyvňovať kvalitu prežitia vašich zvierat.

Ako to funguje:

Informácie a reakcie v živom organizme prúdia prostredníctvom nervovej sústavy. Pokiaľ je táto sústava oslabená a poškodená toxínmi, ťažkými kovmi, pesticídami a pozostatkami liečiv, znižuje sa kvalita života a vitalita organizmu. Humínové kyseliny dokážu obnovovať nervové zakončenia, a tým doslova oživujú schopnosť prenosu informácií v živom tele. HumitoxiSorb prirodzeným spôsobom detoxikuje živý organizmus. Zaraďte do kŕmenia zvierat tento unikátny výtvor prírody pre hodnotnejší produkt vašej práce.

Humitoxi
Humitoxi v akcii

DOPLNKOVÁ KŔMNA ZMES

Cieľ výrobku:

Užitočnosť krmiva pre zviera je určená schopnosťou nastoliť rovnováhu a obnovenie funkčnosti jednotlivých tkanív v organizme zvieraťa.

Kategória a druhy zvierat:

  • všetky druhy zvierat

Zloženie: organicko-minerálna surovina s obsahom humínov, inaktivované kvasinky (Saccharomyces cerevisiae MOS, ßGlukan), hlinitokremičitany, zmes aromatických doplnkových látok z byliniek (Azadirachta indica, Andrographis paniculata, Allium sativum, Withania somniferum).

HumitoxiSorb
Takto vyzerá HumitoxiSorb

Návod na použitie:

  • 1– 4 kg/tona kŕmnej zmesi
  • 10 – 40 g/kus na deň pre prežúvavce a kone
  • skladovateľnosť: 12 mesiacov

Viac podrobností o produkte, o jeho priaznivej cene, zložení a úspešných použitiach žiadajte na emailovej adrese:productfeed@productfeed.sk, alebo na tel. č.:0915 986 394,0905 664 392