GenPro

Používate zdravé a bezpečné zdroje bielkovinových krmív pre vaše zvieratá?

Chceli by ste zlepšiť reprodukciu vašich zvierat?

Viete ako ozdraviť kŕmnu dávku a zvýšiť dlhovekosť u vašich dojníc?

Myslíte si, že mikroorganizmy v bachore vašich zvierat pracujú efektívne?

kravicka Gen ProGEN PRO

Mlieko Gen pro
Mlieko Gen pro

GEN PRO je kŕmne doplnkové krmivo,
vyrobené z technologického premixu nebielkovinového dusíka s obsahom ideálneho probiotika. GEN PRO je vhodný zdroj postupne uvoľňovaných dusíkatých látok využiteľných bachorovými mikroorganizmami. Zvyšuje dojivosť, produkciu mlieka, životaschopnosť dojníc
a zlepšuje rozmnožovanie.

GEN PRO je určený pre hovädzí dobytok, ovce, kozy a ostatné prežúvavce.

Cieľ výrobku:

Užitočnosť krmiva pre zviera je určená podľa zosúladenia svojich účinkov v smere prežitia nižších živých mikroorganizmov v organizme zvieraťa.

Výhody použitia:

  • vhodný zdroj postupne uvoľňovaných dusíkatých látok, využiteľných bachorovými mikroorganizmami, umožuje optimálne vybilancovanie kŕmnej dávky
  • zvyšuje príjem sušiny
  • znižuje výskyt závažných metabolických porúch
  • stabilizuje pH v bachore
  • optimalizuje obsah mliečnych zložiek
  • znižuje počty somatických buniek
  • zlepšuje ekonomiku výroby mlieka, zvyšuje dojivosť
  • posilňuje imunitu a odolnosť organizmu
  • zlepšuje reprodukciu a životaschopnosť teliat
  • stabilizuje produkciu mlieka, vyrovnanosť a prezistenciu laktačnej krivky pre 
ozdravenie chovu bez používania GMO bielkovinových krmív n je ideálnym zdrojom bielkovín

Obsahuje:

Technologický premix nebielkovinového dusíka, rastlinného oleja, organického selénu a ideálneho živého probiotika pre bachor prežúvavcov.

Návod na použitie:


Skrmuje sa prežúvavcom s vyvinutým a funkčným bachorom, zamiešaný do kŕmnej dávky alebo do doplnkovej kŕmnej zmesi.

Odporúčaná dávka je 0,3 – 0,5 kg/1ks na 1 deň, maximálne 0,8 kg/1ks na 1 deň
.

Kliknite na tento obrázok pre zobrazenie letáku:

Miniatúra Gen Pro
Leták Gen Pro

Viac podrobností o produkte, o jeho priaznivej cene, zložení a úspešných použitiach žiadajte na emailovej adrese:productfeed@productfeed.sk, alebo na tel. č.:0915 986 394,0905 664 392