Bactériosol a Bactériolit

Bactériosol – NOVINKA pre vašu pôdu

 • Myslíte si, že do pôdy používate priveľa chémie?

 • Chceli by ste zredukovať náklady do umelých hnojív a pesticídov?

 • Máte záujem úplne nahradiť NPK?

 • Chceli by ste pestovať rastliny pre ľudí a zvieratá úplne bez chémie a poritom chrániť životné prostredie a vodu?

Marcel Mézy technológia kompostovania Vám umožní stať sa autonómnym

Účinky Bactériosol v pôde:

  • optimalizovať výnosy
  • používať P a K a postupne znižovať N až na menej ako 25%
  • Zlepšiť kvalitu pôdy a na nej pestovaných plodín
  • Lepšie odolať suchu a podporiť tvorbu koreňového systému
  • Obmedziť straty živín (aj dusičnanov) vyplavovaním
  • Obmedziť znečisťovanie prostredia, je to riešenie, ktoré spĺňa všetky agro-enviromentálne normy
  • zlepšiť pôdnu štruktúru,
 • obohacujú pôdu o uhlíka humus,
 • znižujú pôdnu eróziu
,
 • udržujú vo vode rozpustné anorganické hnojivá v koreňovej zóne a znižujú ich vyluhovanie do spodných vôd
,
 • zvyšujú pufračnú kapacitu pôdy.

 

“Postarajme sa o našu pôdu a pôda sa postará o nás!”

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU A MECHANIZMUS ÚČINKU

Baktériosol obsahuje mikroorganizmy vyselektované na kompostoch technológiou Marcela Mézyho. Vďaka nim sú živiny v pôde, ktoré nie sú práve využívané rastlinami uložene v humuse a môžu byť rastlinou neskôr využité podľa potreby. Nedochádza k ich strate vyplavovaním a únikom do atmosféry.

Deklarované zloženie:

 • Živé mikroorganizmy vyselektované na kompostoch vybraných rastlín, organická a minerálna hmota.Návod na použitie:
 • Vždy rozhadzovať na ohriatu zem, pri teplote prostredia vyššej ako 8°C
 • Pri dostatočnej vlhkosti (ranná rosa stačí)
 • Doporučuje sa aplikovať začiatkom jesene a na jar, neaplikovať na pôdu v období sucha a mrazu
 • NEZAORÁVAŤ
 • Dávka 100 – 200 kg/ha/ročne
 • Nepoužívať simultánne s inými chemickými produktmi s baktericídnym, fungicídnym alebo herbicídnym účinkom, s vápnom, superfosfátom, dezinfekciou a inými pesticídmi
 • Dodržte aspoň dvojtýždňový odstup medzi aplikáciou Bactériosolu a iných ošetrení

si stiahnete po kliknutí tu.

Nakoľko huminové kyseliny, ktoré  tento stimulátor pôdy obsahuje, sprístupňujú pre rastliny minerálne látky z pôdy, ktoré sú  inak bez nich rastlinami ťažšie využiteľné,umelé hnojivá sa nemusia používať, alebo sa používajú v nižšom (polovičnom) množstve.


Účinná látka: huminové kyseliny (bioaktívna zložka humusu)
Majú vysokú schopnosť adsorbovať uhlík a dusík z atmosféry a tvoriť humus v pôde.
Charakteristika: Bacteriosol   sú granule hnedého vzhľadu získané z kompostovania. Aplikujú sa na pôdu v určenom množstve 100 až 200 kg /ha, kde účinné látky a ich komplexy mnohostranne priaznivo vplývajú na úrodnosť pôdy.

Viac podrobností o produkte, o jeho priaznivej cene, zložení a úspešných použitiach žiadajte na emailovej adrese:productfeed@productfeed.sk, alebo na tel. č.:0905 585 8930911 796 088