Produkty

Čo vám ponúkame?

Podporujeme udržateľný život zvierat v súlade s princípmi zachovania známych prírodných životných foriem. Od toho sa odvíja celá naša filozofia. Radi Vám poradíme a pomôžeme sa rozhodnúť správne pre Váš chov a zvieratá. Našim konečným hodnotným produktom je:

„Kvalitné krmivo a služby, ktoré zabezpečujú chovateľom podukciu zdravých a hodnotných potravín.“

BioBoost-H – na imunitu a kvalitu mlieka.
Farmatan Plus – reprodukcia a celkové zdravie zvierat.
MMSil FairGuard – siláž a senáž.
GenPro – dojivosť, životaschopnosť mláďat.
Tan LIZ Organic – odolnosť organizmu.
MMSil – siláž, senáž.
Aqua-Grow-Acid – imunita a zdravie.
MMLiz Organic – imunita a zdravie.

farmatan chov