Zníženie hladiny dusičňanov o 75%
Prírodné hnojivo stimulujúce úrodnosť
Humac Agro optimalizuje pH
oživuje pôdu – obohacuje ju o uhlík

Humínové kyseliny – DOPORUČUJEME

Poškodené štruktúry nervového systému majú svojho záchrancu Predstavujeme vám náš produkt z radu humínových kyselín: HumitoxiSorb Príroda poskytuje efektívne a nenákladné riešenie, pre detoxikáciu, regeneráciu a obnovu nervového systému – synapsií celého živého oragnizmu. Ťazké kovy, toxické látky, pozostatky liečiv a pesticídov, Celý článok