Oznam: Zmena sídla spoločnosti Product feed, a.s.,

Touto formou si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou ku dňu 16.12.2015 zmenila naša spoločnosť Product feed, a.s., so sídlom Hlavná 1538/31, Dunajská Streda 929 01, IČO 35 922 117, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, svoje sídlo .

Pôvodné sídlo: Rastislavova 1067/323, 951 41 Lužianky

Nové sídlo: Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda

Prosíme Vás o fakturáciu, vedenie v databáze adries a zasielanie pošty na novú aktuálnu adresu sídla spoločnosti.

Takto vyzerá cesta k nám:

P1019038 P1019039 P1019040 P1019041 P1019042 P1019043 Mapa tu: