Naša filozofia

Čo robíme?

Spoločnosť Product Feed, a.s. prináša produkty a aplikuje postupy pre trvalo udržateľnú kvalitu produkcie chovateľov.

nasa filozofia

Účel v súlade s prírodou: „Existencia vyšších živých organizmov závisí od podpory prežitia nižších živých organizmov”.