21. marca si pripomíname Medzinárodný deň lesov

Svetový deň lesov vznikol na 23. Valnom zhromaždení Európskej poľnohospodárskej konfederácii (ECA) a je iniciovaný od roku 1971 Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Jelen

Tento deň sa slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli. Cieľom je vytvorenie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov.

Lesy tvoria elementárnu úlohu pre životné prostredie na Zemi. Sú nenahraditeľné, a preto si ich musíme chrániť.

Dovoľujeme si vám, pri tejto príležitosti, dať do pozornosti mimoriadny minerálny liz Tan LIZ, vhodný nie len pre prežúvavce, ale i pre raticovú zver:

TAN liz