Zníženie hladiny dusičňanov o 75%
Prírodné hnojivo stimulujúce úrodnosť
Humac Agro optimalizuje pH
oživuje pôdu – obohacuje ju o uhlík